Aukro WebAPI

 • Odstraněny následující endpointy
  • doAddToWatchList
  • doCheckItemDescription
  • doGetBlackListUsers
  • doGetCategoryPath
  • doGetFeedback
  • doGetFilledPostBuyForms
  • doGetMyBidItems
  • doGetMyNotWonItems
  • doGetMyPaymentsInfo
  • doGetMySellRating
  • doGetSellRatingReasons
  • doMyBilling
  • doMyBillingItem
  • doRemoveFromWatchList
  • doSetUserLicenceDate
 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, doCheckItemDescription, doChangeItemFields
  • Maximální velikost popisu nabídky

   Popis nabídky může mít nově velikost až 250 kB.

 • doBidItem
  • Hodnota příhozu může být uvedena pouze v celých korunách

   Hodnota v bidUserPrice musí být uvedeno v celých korunách.

 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt
  • Nelze vystavit nabídku s více než 8 obrázky

   Odstraněna chyba, která umožňovala vystavit nabídku s více než 8 obrázky.

 • Přidáné nové typy dopravy
  • Zásilkovna přes Aukro
   Balíkovna přes Aukro

   U nabídek lze nově vystavit nabídky s novým typem dopravy. Nebo přidat nové typy dopravy do stávajícich nabídek.

 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, doChangeItemFields
  • Best offer

   U nabídek lze nově nastavit best offer. (nelze nastavit u aukcí s kup teď)

 • Odstraněny následující endpointy
  • doAddDescToItems
  • doCancelBidItem
  • doCancelRefundForm
  • doCancelRefundWarning
  • doCancelTransaction
  • doCreateItemTemplate
  • doGetAdminUserLicenceDate
  • doGetArchiveRefundsList
  • doGetCatsDataCount
  • doGetCatsDataLimit
  • doGetFavouriteCategories
  • doGetFavouriteSellers
  • doGetFreeDeliveryAmount
  • doGetItemTemplates
  • doGetMessageToBuyer
  • doGetMyAddresses
  • doGetMyCurrentShipmentPriceType
  • doGetMyFutureItems
  • doGetMyIncomingPaymentsRefunds
  • doGetMyPayments
  • doGetMyPaymentsRefunds
  • doGetPaymentData
  • doGetPostBuyFormsDataForBuyers
  • doGetPostBuyItemInfo
  • doGetRefundsDeals
  • doGetRefundsList
  • doGetRelatedItems
  • doGetSellFormFieldsExtLimit
  • doGetShipmentDataForRelatedItems
  • doGetShipmentPriceTypes
  • doGetShopsTags
  • doGetSiteJournalInfo
  • doGetUserLicenceDate
  • doGetUserLogin
  • doGetWaitingFeedbacksCount
  • doLoginWithAccessToken
  • doMyFeedback2Limit
  • doRemoveItemTemplates
  • doRequestCancelBid
  • doRequestPayout
  • doRequestSurcharge
  • doSellSomeAgainInShop
  • doSendPostBuyForm
 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, doChangeItemFields
  • Plovoucí konec aukce

   U nabídek typu aukce lze nově nastavit plouvoucí konec.

 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt
  • Nelze vystavit nabídku bez obrázku

   Odstraněna chyba, která umožňovala vystavit nabídku bez obrázku.

 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt
  • Ukončení podpory PayU

   Od 1.2.2021 došlo k ukončení podpory PayU na našem portále. Od tohoto dne není možné vystavovat nabídky s touto platební metodou. Pokud i přesto dojde k vystavení s touto metodou platby (v políčku s ID 14 se bude nacházet hodnota 2), dojde k vystavení nabídky s možností platbou bankovním převodem. Z tohoto důvodu je vhodné mít u svých nabídek uvedené číslo účtu, kam kupující po nákupu zašlou platbu.

 • doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt
  • Nový formát popisu

   Byla implementována validace popisu nabídky v případě využití nového editoru. Takový popisek musí mít obalen do elementu s třídou aukro-offer-default. Pokud je popis nabídky v takovém formátu, provede se validace obsahu jestli odpovídá požadovanému formátu. Pokud popis neprošel validací, je vyhozena výjimka ERR_STANDARDIZED_DESCRIPTION_INCORRECT.

 • doGetSellFormFields, doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit, doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, ...
  • Zásilkovna
   • Do číselníku metod přepravy byly přidány metody pro Zásilkovnu. Číselník byl rozšířen o tyto varianty metody:
    • Zásilkovna na adresu ČR
    • Zásilkovna na výdejní místo SK
    • Zásilkovna na adresu SK
    • Zásilkovna s dobírkou na adresu ČR
    • Zásilkovna s dobírkou na výdejní místo SK
    • Zásilkovna s dobírkou na výdejní místo SK
   • Logika nastavování hodnot, způsob validace a výchozí hodnoty jsou identické jako u ostatních metod přepravy.
 • doGetPostBuyFormsDataForSellers
  • Zásilkovna
   • Request rozšířen o nepovinný parametr zasilkovnaDeliveryPoint.
   • Response vrací nové pole zasilkovnaPickUpPoint, pokud je zasilkovnaDeliveryPoint nastaven na 1:
 • doGetSellFormFields, doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit, doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, ...
  • Zásilkovna
   • Do číselníku metod přepravy byly přidány metody pro zásilkovnu. Číselník byl rozšířen o dvě varianty metody:
    • Zásilkovna
    • Zásilkovna - dobírka
   • Logika nastavování hodnot, způsob validace a výchozí hodnoty jsou identické jako u ostatních metod přepravy.
  • Kód zboží
   • Údaj kód zboží přepnut z datového typu integer na string. Do kódu zboží je nyní možno zapsat např. EAN-kód.
   • U všech fidů pro kód zboží je tedy nutno zadávat hodnoty do pole fvalueString. Původní hodnota fvalueInt se nově validuje jako chybná.
 • doGetBlackListUsers
  • Request rozšířen o nepovinný parametr extendedInfo.
  • Response vrací dvě nová pole, pokud je extendedInfo nastaven na 1:
   • userAddedToBlacklistDate
   • userBlackListNote
 • doChangeItemFields - Povolení změny data a času naplánovaného vystavení a doby trvání aukce, pokud nabídka ještě nebyla vystavena.
 • doChangeItemFields - Opravena výchozí hodnota přepínače previewOnly - pokud nebyl uveden, použila se výchozí hodnota 1 - simulace. Opraveno tak, že pokud přepínač není uveden použije se hodnota 0 v souladu s dokumentací.
 • doGetSiteJournal - opraveny zasílané informace o příhozu, pokud byl příhoz jednoho uživatele automaticky přehozen příhozem jiného uživatele (který měl nastavený vyšší limit maximálního příhozu). V tomto případě byla původně vracena nesprávná částka u obou příhozů.
 • doGetFeedback - zrušena povinnost zasílat sessionID (upravena dokumentace endpointu).
 • doShowItemInfoExt - zrušena povinnost zasílat sessionID, lze zaslat buď sessionID nebo WebApi klíč. Vždy ale musí být buď WebApi klíč, nebo sessionId zasláno (upravena dokumentace endpointu).
 • doMyContact - opravena hodnota vracená v poli contactStreet.
 • Provedena revize endpointů
  • doGetMyBidItems
  • doGetMyWonItems
  • doGetMySellItems
  • doGetMySoldItems
  • doGetMyNotSoldItems
  • doGetMyWatchItems
  • doGetMyWatchedItems
  upraveny tak aby nevracely nabídky starší 60-ti dní.
 • doGetCatsData - pokud je v poli countryId zadán kód státu jiný než 56, je vrácena výjimka ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR. (Strom kategorií je definován jen pro ČR.)
 • Oprava způsobu práce s cenou v endpointech:
  • DoGetMyBidItemsResponse
  • DoGetMyFutureItemsResponse
  • DoGetMyNotWonItemsResponse
  • DoGetMySellItemsResponse
  • DoGetMySoldItemsResponse
  • DoGetMyNotSoldItemsResponse
  • DoGetMyWatchItemsResponse
  • DoGetMyWatchedItemsResponse
  • DoGetMyWonItemsResponse
  Typ ceny priceType a její hodnota, je nyní vracena podle opravené dokumentace.