Aukro WebAPI

 • doGetSellFormFields, doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit, doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, ...
  • Zásilkovna
   • Do číselníku metod přepravy byly přidány metody pro Zásilkovnu. Číselník byl rozšířen o tyto varianty metody:
    • Zásilkovna na adresu ČR
    • Zásilkovna na výdejní místo SK
    • Zásilkovna na adresu SK
    • Zásilkovna s dobírkou na adresu ČR
    • Zásilkovna s dobírkou na výdejní místo SK
    • Zásilkovna s dobírkou na výdejní místo SK
   • Logika nastavování hodnot, způsob validace a výchozí hodnoty jsou identické jako u ostatních metod přepravy.
 • doGetPostBuyFormsDataForSellers
  • Zásilkovna
   • Request rozšířen o nepovinný parametr zasilkovnaDeliveryPoint.
   • Response vrací nové pole zasilkovnaPickUpPoint, pokud je zasilkovnaDeliveryPoint nastaven na 1:
 • doGetSellFormFields, doGetSellFormFieldsExt, doGetSellFormFieldsExtLimit, doNewAuctionExt, doCheckNewAuctionExt, ...
  • Zásilkovna
   • Do číselníku metod přepravy byly přidány metody pro zásilkovnu. Číselník byl rozšířen o dvě varianty metody:
    • Zásilkovna
    • Zásilkovna - dobírka
   • Logika nastavování hodnot, způsob validace a výchozí hodnoty jsou identické jako u ostatních metod přepravy.
  • Kód zboží
   • Údaj kód zboží přepnut z datového typu integer na string. Do kódu zboží je nyní možno zapsat např. EAN-kód.
   • U všech fidů pro kód zboží je tedy nutno zadávat hodnoty do pole fvalueString. Původní hodnota fvalueInt se nově validuje jako chybná.
 • doGetBlackListUsers
  • Request rozšířen o nepovinný parametr extendedInfo.
  • Response vrací dvě nová pole, pokud je extendedInfo nastaven na 1:
   • userAddedToBlacklistDate
   • userBlackListNote
 • doChangeItemFields - Povolení změny data a času naplánovaného vystavení a doby trvání aukce, pokud nabídka ještě nebyla vystavena.
 • doChangeItemFields - Opravena výchozí hodnota přepínače previewOnly - pokud nebyl uveden, použila se výchozí hodnota 1 - simulace. Opraveno tak, že pokud přepínač není uveden použije se hodnota 0 v souladu s dokumentací.
 • doGetSiteJournal - opraveny zasílané informace o příhozu, pokud byl příhoz jednoho uživatele automaticky přehozen příhozem jiného uživatele (který měl nastavený vyšší limit maximálního příhozu). V tomto případě byla původně vracena nesprávná částka u obou příhozů.
 • doGetFeedback - zrušena povinnost zasílat sessionID (upravena dokumentace endpointu).
 • doShowItemInfoExt - zrušena povinnost zasílat sessionID, lze zaslat buď sessionID nebo WebApi klíč. Vždy ale musí být buď WebApi klíč, nebo sessionId zasláno (upravena dokumentace endpointu).
 • doMyContact - opravena hodnota vracená v poli contactStreet.
 • Provedena revize endpointů
  • doGetMyBidItems
  • doGetMyWonItems
  • doGetMySellItems
  • doGetMySoldItems
  • doGetMyNotSoldItems
  • doGetMyWatchItems
  • doGetMyWatchedItems
  upraveny tak aby nevracely nabídky starší 60-ti dní.
 • doGetCatsData - pokud je v poli countryId zadán kód státu jiný než 56, je vrácena výjimka ERR_INPUT_COUNTRY_ERROR. (Strom kategorií je definován jen pro ČR.)
 • Oprava způsobu práce s cenou v endpointech:
  • DoGetMyBidItemsResponse
  • DoGetMyFutureItemsResponse
  • DoGetMyNotWonItemsResponse
  • DoGetMySellItemsResponse
  • DoGetMySoldItemsResponse
  • DoGetMyNotSoldItemsResponse
  • DoGetMyWatchItemsResponse
  • DoGetMyWatchedItemsResponse
  • DoGetMyWonItemsResponse
  Typ ceny priceType a její hodnota, je nyní vracena podle opravené dokumentace.